Korzystamy z plików cookie. Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki. Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności". Akceptuję, zamknij
Zapraszamy na nasz profil Facebook


2019-01-28
Walentynki 2019 - wygraj pobyt w apartamencie dla dwóch osób!

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym corocznym konkursie walentynkowym!

Polub nas na Facebook-u

www.facebook.com/noclegi.fotex

Udostępnij posta Walentynki 2019

 

Jeżeli już jesteś naszym Fanem wystarczy, że udostępnisz posta.

 

Do wygrania pobyt dla dwóch osób w wybranym przez Ciebie terminie.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

  § 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Walentynki 2019 - wygraj pobyt w apartamencie dla 2 osób i jest zwany dalej: "Konkursem". 
 2. Organizatorem Konkursu jest Fotex Firma Prywatna Anna Dymek, ul. Ks. Skorupki 62, 05-091 Ząbki.
 3. Konkurs jest prowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.noclegi-fotex.pl oraz na profilu Facebook-owym Fotex - tanie noclegi od dnia 28 stycznia do 14 lutego 2019 r.

 

  § 2    WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Fotex-tanie noclegi na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła "Lubię to" na profilu firmy Fotex - tanie noclegi i tym samym zyskała status Fana.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
     a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
     b) osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić post na swoim profilu FB.

 

  § 3    NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest: Pobyt (1 doba) dla dwóch osób w Apartamencie.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który: 
     a) polubi profil Fotex-tanie noclegi na facebook’u
     b) udostępni post.
  Losowanie odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r w siedzibie firmy Fotex, w tym dniu również zostaną ogłoszone wyniki.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie ogłoszony w dniu 14 lutego 2019 r. na profilu Fotex-tanie noclegi.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres recepcja@noclegi-fotex.pl lub telefonicznie 22 781 43 05 w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Odbiór nagrody odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Fotex.

 

  § 4    DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

  § 5    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.noclegi-fotex.pl

 

 

POKAŻ WSZYSTKIE


FOTEX, tanie noclegi Warszawa - Ząbki.