Korzystamy z plików cookie. Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki. Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności". Akceptuję, zamknij
Zapraszamy na nasz profil Facebook

Polityka Prywatności - Fotex Firma Prywatna Anna Dymek
Wchodząca w życie z dniem 25 maja 2018r.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera naszą Politykę Prywatności tj. zasady jakimi kierujemy się w procesach przetwarzania danych osobowych.

Dokument ten zawiera również treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą.
Zanim przejdziemy do szczegółów, pragniemy podkreślić niektóre z kluczowych zasad ochrony danych osobowych. Są one dla nas ważne i są również ważne również dla Państwa.

Polityka Prywatności ma cztery cele:

 • Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane od Państwa informacje, aby jeszcze lepiej dopasowywać nasze produkty i usługi do Państwa oczekiwań;
 • Zagwarantowanie, że wszelkie informacje w procesie przetwarzania Państwa danych, zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty;
 • Zapewnienie, że dane osobowe przez nas przetwarzane są bezpieczne w stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesach ich przetwarzania;
 • Zapewnienie transparentności w kontaktach z nami, tak by realizacja prawa do prywatności była zawsze zagwarantowana.

Wszystkie informacje, które pobieramy, są związane pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością tj. świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych.

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że decydujemy o celach i środkach ich przetwarzania. W praktyce należy pamiętać, że Fotex Firma Prywatna Anna Dymek z siedzibą w Ząbkach 05-091 przy ul. Księdza Ignacego Skorupki 62 jest tym podmiotem, który odpowiada za Państwa dane osobowe. W zakresie realizacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z nami pod adresem: ado@noclegi-fotex.pl

Ogólnie rzecz biorąc wszelkie dane osobowe przetwarzane przez nas są podzielone na procesy, w których są one przetwarzane ze względu na główny cel, który przyświeca temu przetwarzaniu oraz kategorię osób, których dane dotyczą. Będą to kolejno:

1.Marketing

Dane osobowe potencjalnych klientów są przetwarzane w celu przedstawienia oferty usług hotelarskich i gastronomicznych. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na postawie Państwa zgody. Warto zaznaczyć, że zgoda może być wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celu przedstawienia oferty drogą telefoniczną lub mailową. Zgody są całkowicie dobrowolne jednak są nam potrzebne byśmy mogli z własnej inicjatywy przedstawiać Państwu Naszą najbardziej aktualną ofertę. W procesie przetwarzamy Państwa dane do czasu odwołania przez Państwa zgody lub do złożenia przez Państwa sprzeciwu marketingowego. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie marketingowym jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod naszym stałym nadzorem i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych co my.

2.Dostawcy

Dane osobowe przedstawicieli naszych dostawców tj. zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, spółek cywilnych jak i przedstawicieli osób prawnych są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań umownych (np. realizacja zamówienia). Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest realizacja umowy z dostawcą (najczęściej Państwa pracodawcą). W procesie przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją umowy z kontrahentem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam realizację umowy z dostawcą. Państwa dane mogły być udostępnione przez dostawcę (np. Państwa pracodawcę). Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod naszym stałym nadzorem i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych co my.

3.Goście hotelowi

Dane osobowe gości hotelowych są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest ewentualne dochodzenie roszczeń. W procesie przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam realizację umowy. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod naszym stałym nadzorem i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych co my.

4.Klienci instytucjonalni

Dane osobowe przedstawicieli naszych klientów instytucjonalnych tj. zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, spółek cywilnych jak i przedstawicieli osób prawnych są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań umownych (np. realizacja usługi noclegowej i gastronomicznej). Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest realizacja umowy z klientem instytucjonalnym (najczęściej Państwa pracodawcą). W procesie przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją zobowiązań umownych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam realizację umowy z klientem instytucjonalnym. Państwa dane mogły być udostępnione przez klienta instytucjonalnego (np. Państwa pracodawcę). Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie jednak zaznaczamy, że podmioty te pozostają pod naszym stałym nadzorem i zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych co my.

Państwa uprawnienia

Chcieliśmy podkreślić, że gwarantujemy każdej osobie, której dane przetwarzamy skorzystanie z następujących uprawnień:

 • prawo dostępu do treści danych – mogą się Państwo do nas zwrócić o opisanie procesu przetwarzania konkretnie Państwa danych osobowych oraz o udostepnienie wszelkich danych osobowych gromadzonych na Państwa temat,
 • prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkie staranności by zawsze przetwarzać jak najbardziej aktualne dane na Państwa temat, jednak jeżeli okaże się że dane, które przetwarzamy się nieprawidłowe zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić o ich sprostowanie,
 • prawo do uśnięcia danych – jeżeli okaże się, że niech chcą już Państwo byśmy nadal przetwarzali dane osobowe zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić o ich usunięcie. Zaznaczamy jednak, że część danych w niektórych przypadkach musimy zachować ze względu na wiążące nas przepisy prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli stwierdzą Państwo, że dane które przetwarzamy z jakichś względów nie powinny być usunięte po ww. okresach czasu, mogą się Państwo do nas zwrócić o ich dalsze przechowywanie,
 • prawo do przenoszenia danych - jeżeli okaże się że będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w systemach informatycznych to mogą się Państwo do nas zwrócić o ich przeniesienie do innego usługodawcy. Zaznaczamy jednak, że uprawnienie to dotyczy tylko tych danych, które Państwo nam sami dostarczyli,
 • prawo do sprzeciwu – zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić ze sprzeciwem wobec przetwarzania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu. W każdym takim przypadku sprzeciw zostanie rozpatrzony i Państwa uwagi uwzględnione w procesach przetwarzania Państwa danych na przyszłość,
 • prawo do cofnięcia zgody – w każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażoną nam zgodę na przetwarzają danych osobowych, jednak wszelkie działania, które wykonaliśmy na Państwa danych przed jej cofnięciem pozostaną ważne,
 • prawo do wniesienia skargi – jeżeli uznają Państwo, że naruszamy Państwa prawo do prywatności zawsze mogą się Państwo zwrócić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze skargą, jednak zachęcamy do wspólnego rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości zanim podejmą Państwo taką decyzję.

Podsumowanie

Podsumowując dokładamy wszelkiej staranności by procesy przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najmniejszym stopniu wkraczały w Państw sferę prywatności jednak, jeżeli na którymkolwiek z etapów przetwarzania Państwa danych osobowych zajdzie wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami prawa prosimy o kontakt: ado@noclegi-fotex.pl

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Fotex Firma Prywatna Anna Dymek i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Fotex Firma Prywatna Anna Dymek, są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.
Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.
Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem materiałów zawartych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: recepcja@noclegi-fotex.pl

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu Fotex Firma Prywatna Anna Dymek mogą wykorzystywać tzw. cookies. W celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową Gości stosujemy tzw. cookies, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z naszą stroną internetową. Istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jednakże może to obniżyć jej funkcjonalność. Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookies są bezpieczne i nie umożliwiają nam pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera.
Pliki cookie używane na naszej stronie nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
Na naszej stronie używane są cookie sesyjne, które zawierają dane niezbędne do poprawnego logowania i kontroli tego procesu na stronie. Identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę lub sprawdzają wybraną przez Państwa wersję językową strony.
Więcej informacji o cookies na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu.
Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

Linki do stron osób trzecich

Fotex Firma Prywatna Anna Dymek dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Fotex Firma Prywatna Anna Dymek i dlatego też nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody Fotex Firma Prywatna Anna Dymek

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych Fotex Firma Prywatna Anna Dymek. Dotyczy to przede wszystkim logo Fotex. Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez Fotex Firma Prywtna Anna Dymek zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Fotex Firma Prywatna Anna Dymek jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Informacje poufne i zastrzeżone

Żadne informacje lub materiały przesłane do Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie będą traktowane jako poufne. Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów.
Przesyłając Fotex Firma Prywatna Anna Dymek jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów. Dlatego też Fotex Firma Prywatna Anna Dymek nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Fotex Firma Prywatna Anna Dymek.

FOTEX, tanie noclegi Warszawa - Ząbki.